Staráme se o Vaši radost

Veterinární ordinace Olšany u Prostějova

Ordinační hodiny:
Pondělí: 15:00 - 18:00

Středa: 15:00 - 18:00
Pátek: 15:00 - 18:00

Veterinární ordinace Němčice nad Hanou

Ordinační hodiny:

Úterý: 15:00 - 17:00

Uživatelé

Vakcinace psů

S vakcinací štěňat se začíná nejdříve v 6. týdnu věku. Používají se vakcíny kombinované, které chrání pejska proti psince D, infekční hepatitidě a infekční laryngotracheitidě H, parvoviróze P, a parainfluenze Pi. Tato onemocnění se šíří v psí populaci a jsou velmi nebezpečná právě pro štěňata. Tyto patogeny nepředstavují ohrožení pro člověka. Obvykle jsou tyto vakcíny značeny zkratkou DHPPi.

Po 8. Týdnu věku se začíná s vakcinací proti leptospiróze L. Jedná se o závažné infekční onemocnění, které se přenáší na pejsky z moči především hlodavců (myší a potkanů) a je nebezpečné také pro člověka. Aby se vytvořilo dostatečné množství a kvalita protilátek, je nutné po první tzv. primovakcinaci provést další vakcinaci po 3-4 týdnech.

Od tří do šesti měsíců věku se pejsci očkují proti vzteklině R. Toto očkování je jediné povinné pro všechny pejsky. Vzteklina bývá součástí kombinované vakcíny, nebo se očkuje zvlášť. Kromě těchto běžně používaných vakcín, je možno dodatečně pejska naočkovat proti tetanu (zvláště pokud jsou ve vašem okolí koně), psincovému kašli (je-li v okolí větší hustota pejsků – ve městech)a borelióze (v okolí lesů a zvýšeného výskytu klíšťat). Tyto vakcíny se očkují pejskům starším 3 měsíců a taktéž se po primovakcinaci musí revakcinovat po 3 týdnech. Vakcinační schéma je pro každé štěně odlišné. Volba vakcíny a doby očkování závisí na zdravotním stavu zvířete, výživném stavu a celkové kondici a také na prostředí, ve kterém se pejsek nachází.

Následně se pak očkování opakuje - revakcinuje každý rok

VAKCINOVAT LZE POUZE ZDRAVÉ ZVÍŘE !!!